75 người đang online
°

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, lĩnh vực Sở hữu trí tuệ năm 2023 (Đợt 2)

Đăng ngày 28 - 06 - 2023
Lượt xem: 230
100%

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ năm 2023 (Đợt 2), đối với nhiệm vụ: “Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm phục vụ việc giới thiệu, quảng bá, xây dựng tem truy xuất nguồn gốc cho 05 sản phẩm OCOP của 05 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” (Kèm theo Quyết định số 831/QĐ-UBND).

 


TBtuyenchon-SHTT-2023-dot-2_quangnt-27-06-2023_14h37p50(27.06.2023_14h49p52)_signed.pdf | DT9732-1687386702474-57075071_converted(23.06.2023_09h02p44)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nhiệm vụ...(23/08/2023 10:36 SA)

TB Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề Tài dê)(23/08/2023 10:35 SA)

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, lĩnh...(21/04/2023 2:47 CH)

KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(02/03/2023 10:56 SA)

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lĩnh...(24/11/2022 10:36 SA)