19 người đang online
°

BÁO CÁO Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 19 - 01 - 2024
Lượt xem: 37
100%

 


BC 2066-CCHC 2023.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận(19/01/2024 3:56 CH)

KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ(19/01/2024 3:53 CH)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua công tác cải cách hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và...(19/01/2024 3:51 CH)

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ(19/01/2024 3:50 CH)

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận(01/06/2023 10:50 SA)