60 người đang online
°

Thông báo Về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2024

Đăng ngày 23 - 01 - 2024
Lượt xem: 67
100%

 


TB 126 - Thong-bao-so-tuyen-cong-chuc.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức năm 2024(19/01/2024 4:06 CH)

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023. (19/01/2024 3:48 CH)

KH Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 15/KL-TTT, ngày 30/10/2023 của Thanh tra tỉnh(22/11/2023 8:19 SA)

KẾT LUẬN THANH TRA Trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo...(22/11/2023 8:17 SA)

KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành về Chiến...(01/11/2023 4:20 CH)