102 người đang online
°

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 02 năm 2024

Đăng ngày 30 - 01 - 2024
Lượt xem: 27
100%

 

Địa chỉ: Số 34, đường 16/4 Thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận.
Thời gian: Ngày 05 tháng 02 năm 2024
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Địa điểm: Phòng Tiếp Công dân Sở Khoa học và Công nghệ.
Người tiếp Công dân: Ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Sở.

THANG 02.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 3 năm 2024(29/02/2024 12:47 CH)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 01 năm 2024(03/01/2024 10:32 SA)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 12 năm 2023(30/11/2023 2:57 CH)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 11 năm 2023(01/11/2023 4:16 CH)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 10 năm 2023(03/10/2023 10:39 SA)