19 người đang online
°

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, Quyết định Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030

Đăng ngày 23 - 10 - 2019
Lượt xem: 101
100%

 

Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Tờ trình, Đề án, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của HĐND về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, gửi lấy ý kiến. Tải tại đây

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 29 tháng 10 năm 2019 theo địa chỉ số 34, đường 16/4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hoặc email sokhcn@ninhthuan.gov.vn hoặc qua TD-Office để hoàn chỉnh dự thảo.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành định mức lập dự toán thực hiện nhiệm...(01/08/2023 1:55 CH)

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng dụng và...(13/05/2022 4:27 CH)

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng, chuyển giao, nhân...(21/03/2022 4:42 CH)

Lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng...(21/02/2022 2:30 CH)

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...(01/06/2021 6:47 SA)