33 người đang online
°

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (CV 637)

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
Lượt xem: 156
100%

 


VBlayykienDuthaoNQ-637.pdf | NINH-THUAN-NQHDND-v2.docx | DeanUDKHCNtrinhNQHDNDTtinh-788.docx | DuthaototrinhcuaUBND-784.docx | Du-tru-kinh-phi-PA-1-.xls | Du-tru-kinh-phi-PA.-2-.xls

Tin liên quan

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng, chuyển giao, nhân...(21/03/2022 4:42 CH)

Lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng...(21/02/2022 2:30 CH)

Tin mới nhất

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng, chuyển giao, nhân...(21/03/2022 4:42 CH)

Lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng...(21/02/2022 2:30 CH)

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...(01/06/2021 6:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt...(21/09/2020 6:16 SA)

Lấy ý kiến nhân dân góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận Nhiệm kỳ 2020-2025(14/05/2020 5:47 SA)