37 người đang online
°

Lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 21 - 02 - 2022
Lượt xem: 205
100%

Lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030

 


TTr 199.pdf | TotrinhdenghixaydungNQdasua-975.docx | DecuongChitietdunglt-289.docx | BCdanhgiatacdongchinhsachdunglt-843.docx | BCThuctrangaDungsua-021.docx

Tin liên quan

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng dụng và...(13/05/2022 4:27 CH)

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng, chuyển giao, nhân...(21/03/2022 4:42 CH)

Tin mới nhất

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng dụng và...(13/05/2022 4:27 CH)

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng, chuyển giao, nhân...(21/03/2022 4:42 CH)

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...(01/06/2021 6:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt...(21/09/2020 6:16 SA)

Lấy ý kiến nhân dân góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận Nhiệm kỳ 2020-2025(14/05/2020 5:47 SA)