25 người đang online
°

Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng ngày 15 - 06 - 2021
Lượt xem: 1.160
100%

 


 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ:

Lê Tiến Dũng

Tel: 0913819293; 0259.3503090

Email: ltdung@ninhthuan.gov.vn
 
   
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ:

Nguyễn Tấn Quang

Tel: 0907658769;

Email: tanquang@ninhthuan.gov.vn
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ:

Võ Quang Lãm

Tel:0913899053

Email: lamvq@ninhthuan.gov.vn
 
 
VĂN PHÒNG SỞ
Chánh văn phòng: Phạm Thị Thu Hằng
Tel: 0919944518; 0259.3825103
 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Tel: 0259.3820332
 
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Nhựt
Tel: 0916366878; 0259.3830310
 
THANH TRA SỞ
Chánh Thanh Tra: Võ Văn Khoa
Tel: 0259.3830312; 0913679132
 
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Số 10 Phạm Đình Hỗ, Phường Mỹ Bình, Tp.PRTC, Ninh Thuận
Tel: 0259.3825105
Chi cục trưởng: Trần Văn Khang
Tel: 0918435602; 0259.3827999
 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Số 10 Phạm Đình Hỗ, Phường Mỹ Bình, Tp.PRTC, Ninh Thuận
Tel: 0259.3833385
Giám đốc: Nguyễn Văn Hóa
Tel: 0902758820; 0259.3827997
 
TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN
Địa chỉ: Số 66H, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài,Tp.PRTC, Ninh Thuận
Tel: 0259.3922687
Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Hoài Quốc
Tel: 0834050969; 0259.3833171
 
 

 

 
 
 
 

QD48-2021-So.pdf | QD154-chuc-nang-nhiem-vu-cac-phong.pdf | QD1987-TTTTUD.pdf | QD1988-TDC.pdf | QD03-CHI CUC.pdf | QD 36.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất