127 người đang online
°

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lĩnh vực Sở hữu trí tuệ) đợt 02 năm 2022

Đăng ngày 24 - 11 - 2022
Lượt xem: 67
100%

 


707-THONG BAO TUYEN CHON_signed.pdf | QD 1708 - PHE DUYET DANH MUC.pdf | BM020107Dondangkychutri.doc | BM020108ThuyetminhDTCN.doc | BM020109ThuyetminhDTXHNV.doc | BM020112LylichTochuc.doc | BM020112LylichTochuc.doc | BM020113LylichCanhan.doc | BM020114Xacnhanphoihop.doc

Tin liên quan

Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ triển khai tại tỉnh...(19/05/2022 2:11 CH)

Tin mới nhất

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lĩnh...(08/08/2022 2:07 CH)

Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ triển khai tại tỉnh...(19/05/2022 2:11 CH)

Bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp: Không chỉ dừng ở việc đăng ký(16/09/2021 6:47 CH)

Truy xuất nguồn gốc: Từng bước chuẩn hóa(09/08/2021 6:56 SA)

Thép giả nhái thương hiệu - Cần có biện pháp răn đe mạnh hơn(28/06/2021 6:51 SA)