102 người đang online
°

Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ triển khai tại tỉnh Ninh Thuận, thực hiện năm 2022 (CV 639)

Đăng ngày 19 - 05 - 2022
Lượt xem: 336
100%

 


VB-thong-bao-de-xuat-dat-hang_quangnt-16-05-2022_06h41p53(16.05.2022_07h51p32)_signed.pdf | KEM-THEO-KH-1276-29.03.2022-15h22p58-signed.pdf | DT21307-1640074242355-04000643-lehuyen-21-12-2021-16h07p26-21.12.2021-16h36p40-signed.pdf | DT4394-1648372313290-92600353-29.03.2022-15h20p13-signed.pdf | DE-AN-KEM-THEO-QD-2367-21.12.2021-16h40p03-signed.pdf | BM020102Phieudathang-075.doc | BM020101Phieudexuat-378.doc

Tin liên quan

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lĩnh...(24/11/2022 10:36 SA)

Tin mới nhất

Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nhiệm vụ...(23/08/2023 10:36 SA)

TB Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề Tài dê)(23/08/2023 10:35 SA)

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh,...(28/06/2023 3:32 CH)

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, lĩnh...(21/04/2023 2:47 CH)

KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(02/03/2023 10:56 SA)