39 người đang online
°

TB mời đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai tại tỉnh Ninh Thuận, thực hiện năm 2023.

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
Lượt xem: 194
100%

 


1554 - VB-thong-bao-de-xuat-dat-hang 2023.pdf | 1.Don-dang-ky-ho-tro-KHCN-BM1-22-.doc | 2.-Mau-C1.1-PDX-Don-vi-thuc-hien-BM2-22-.doc | B1.De-xuat-nhiem-vu.TSTT-21-30.doc | BM020101Phieudexuat-392.doc | BM020102Phieudathang-086.doc | DANH-MUC-CAC-NHIEM-VU-DU-KIEN-TRIEN-KHAI-TRONG-NAM-2023.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo chương trình sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023(18/09/2023 3:36 CH)

THÔNG BÁO Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh...(18/05/2023 2:23 CH)