99 người đang online
°

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 17 - 02 - 2022
Lượt xem: 250
100%

 


QD 234-QUYET-DINH-PHE-DUYET-KE-HOACH-THANH-TRA-NAM-2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(13/09/2021 6:47 CH)

Về việc ban hành kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ...(09/12/2020 9:54 SA)

Kết luận Thanh tra về Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân(02/11/2020 6:57 SA)

Kết luận Thanh tra về Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống...(04/08/2020 6:57 SA)

Kết luận thanh tra Chuyên ngành về đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ (Kết...(07/07/2020 6:00 SA)