111 người đang online
°

KẾT LUẬN THANH TRA Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục TCĐLCL

Đăng ngày 09 - 05 - 2023
Lượt xem: 188
100%

 


1311.-KET-LUAN-THANH-TRA.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022(29/12/2022 2:21 CH)

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục TCĐLCL (KL 09)(03/10/2022 11:39 SA)

Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác PCTN đối với TT Thông...(17/09/2022 2:19 CH)

Kế hoạch tiến hành thanh tra theo QĐ số 112/QĐ-SKHCN ngày 06/9/2022(07/09/2022 11:37 SA)

KH tiến hành thanh tra theo Quyết định số 102/QĐ-SKHCN ngày 23/8/2022(24/08/2022 11:42 SA)