117 người đang online
°

Báo cáo Kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022

Đăng ngày 29 - 12 - 2022
Lượt xem: 124
100%

 


BC Ban thanh tra ND 2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾT LUẬN THANH TRA Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham...(09/05/2023 3:56 CH)

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục TCĐLCL (KL 09)(03/10/2022 11:39 SA)

Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác PCTN đối với TT Thông...(17/09/2022 2:19 CH)

Kế hoạch tiến hành thanh tra theo QĐ số 112/QĐ-SKHCN ngày 06/9/2022(07/09/2022 11:37 SA)

KH tiến hành thanh tra theo Quyết định số 102/QĐ-SKHCN ngày 23/8/2022(24/08/2022 11:42 SA)