45 người đang online
°

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đăng ngày 02 - 03 - 2022
Lượt xem: 154
100%

 

Năm 2021, mặc dù chịu tác động của Covid-19, ngành Khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận vẫn bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đặt ra những mục tiêu cụ thể năm 2022 để đồng hành cùng tỉnh nhà thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2021, Sở KH&CN đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt 100% các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân tỉnh giao. Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như: Hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cả 04 nhiệm vụ được Ủy ban nhân tỉnh giao tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021; Đã tổ chức quản lý tổng cộng 36 nhiệm vụ KH&CN (07 nhiệm vụ cấp quốc gia và 29 nhiệm vụ cấp tỉnh). Trong số này: 10 nhiệm vụ được nghiệm thu và bàn giao kết quả nghiên cứu cho 05 cơ quan đặt hàng tiếp nhận, tổ chức triển khai ứng dụng trong thực tiễn; 12 nhiệm vụ mới ký hợp đồng bắt đầu thực hiện từ năm 2021; Hỗ trợ thực hiện 11 nhiệm vụ về hoạt động khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; 04 HTX được hỗ trợ chứng nhận VietGAP với quy mô 80ha/236 hộ dân; 06 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến trên các lĩnh vực; 04 Doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào phục vụ sản xuất; Hướng dẫn hồ sơ cho 10 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ cho 18 doanh nghiệp/tổ chức khai thác và phát triển tem truy xuất nguồn gốc đối với 12 sản phẩm đặc thù đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Tiếp tục thực hiện bảo hộ quyền cho 69 nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận” để được quyết định cấp văn bằng của Cục SHTT góp phần thúc đẩy nâng hạng 69 sản phẩm OCOP; Nghiệm thu 02 Dự án SHTT: dự án “Xây dựng và bảo hộ NHCN Thịt bò Ninh Thuận”, kết quả đạt; dự án “Xây dựng và bảo hộ NHCN Chuối hột mồ côi Phước Bình”, kết quả xuất sắc; Tiếp tục quản lý triển khai 03 dự án: Dự án “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nội dung bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho của tỉnh Ninh Thuận”; Dự án “Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận”; Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Măng tây Ninh Thuận”; Triển khai nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng đề án triển khai chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 cho tỉnh Ninh Thuận”...

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021; khắc phục những tồn tại, hạn chế, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2022. Theo đó, có 7 nhiệm vụ trọng tâm đã được thảo luận và thông qua tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị Công chức, viên chức năm 2022. Cụ thể:

1. Tập trung chỉ đạo nghiên cứu tham mưu, tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ tại Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Trong đó, tập trung nghiên cứu tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về “Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

2. Chỉ đạo tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc “Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025”.

3. Chỉ đạo tham mưu triển khai các nhiệm vụ: Quy hoạch hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2022-2025 phục vụ triển khai các định hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh NInh Thuận; Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư công đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

5. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số; triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022.

6. Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của ngành KH&CN; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU của Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

7. Chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Ngoài ra, Hội nghị cũng tiến hành thảo luận 8 chỉ tiêu chủ yếu và 6 giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức...(23/09/2022 3:56 CH)

TB về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 2...(22/08/2022 10:06 SA)

Kế hoạch Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh...(08/08/2022 11:18 SA)

V/v Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định...(01/08/2022 9:45 SA)

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Quản lý và phát...(01/07/2022 11:07 SA)