8 người đang online
°

Bản cam kết thực hiện Kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng ngày 07 - 03 - 2022
Lượt xem: 56
100%

 


22. Cam ket thuc hien ky luat ky cuong nam 2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động phong trào thi đua công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ...(21/03/2022 4:45 CH)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua phổ biến, giáo dục pháp luật và đăng ký thi đua năm 2022...(07/03/2022 2:59 CH)

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ(07/03/2022 2:58 CH)

KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ(07/03/2022 2:57 CH)

KẾ HOẠCH Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở...(07/03/2022 2:57 CH)