9 người đang online
°

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua phổ biến, giáo dục pháp luật và đăng ký thi đua năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng ngày 07 - 03 - 2022
Lượt xem: 54
100%

 


20.-Ke-hoach-PBGDPL-va-Dang-ky-thi-dua-nam-2022_quangnt-28-02-2022_08h43p39(28.02.2022_09h36p58)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động phong trào thi đua công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ...(21/03/2022 4:45 CH)

Bản cam kết thực hiện Kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ(07/03/2022 3:01 CH)

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ(07/03/2022 2:58 CH)

KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ(07/03/2022 2:57 CH)

KẾ HOẠCH Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở...(07/03/2022 2:57 CH)