62 người đang online
°

Chú trọng chuyển giao công nghệ bảo quản sản phẩm chủ lực của tỉnh

Đăng ngày 05 - 04 - 2022
Lượt xem: 97
100%

Trong quý I-2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Các nghị quyết của Tỉnh ủy ban hành liên quan đến lĩnh vực KH&CN đều được sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời, có kết quả, tạo đà cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quý II-2022.

 

Trong số những kết quả đạt được, tiêu biểu là việc triển khai thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10-1-2022. Cụ thể, đối với nhiệm vụ theo dõi, đánh giá chỉ tiêu “Tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh năm 2022” Sở đang phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Riêng nhiệm vụ tham mưu xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh về “Chương trình ứng dụng và phát triển KH&CN, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Sở đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh.
Đối với việc thực hiện nhiệm vụ do đơn vị xây dựng, đến nay Sở đã xác lập 50 nhiệm vụ trọng tâm của ngành cần tập trung thực hiện trong năm 2022. Các nhiệm này đang được Sở tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đáng kể là tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 108-CTr/BCSĐ ngày 23-2-2022 thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10-1-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Hoạt động nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen nấm Linh Chi tại Vườn quốc gia Phước Bình.

Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học được quan tâm. Sở tiếp tục tổ chức theo dõi, quản lý đúng quy trình, quy định đối với 30 nhiệm vụ KH&CN; trong đó, 5 nhiệm vụ cấp quốc gia, 25 nhiệm vụ cấp tỉnh. Đã tổ chức chuyển giao kết quả đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản một số loại rau quả chủ lực của tỉnh Ninh Thuận phục vụ nội tiêu và xuất khẩu” cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Thuận-Ninh Thuận ứng dụng trong bảo quản sản phẩm nho, măng tây xanh và tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật bảo quản nho, măng tây xanh bằng công nghệ MAP cho 30 tổ chức, cơ sở sản xuất trong tỉnh. Các đề tài nghiên cứu hoàn thành trước đây chuyển giao cho các đơn vị sản xuất tiếp tục được theo dõi, đánh giá hiệu quả, tổ chức nhân rộng. Đơn cử, dự án “Bảo tồn nguồn gen nấm Linh Chi có nguồn gốc từ Vườn quốc gia Phước Bình” hoàn thành tháng 9-2019 đang được xây dựng chuỗi sản xuất, hướng đến phát triển thương hiệu sản phẩm nấm đặc sản của huyện Bác Ái.
Trong quý I, các nhiệm vụ lĩnh vực công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, sở hữu trí tuệ… cũng được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành “Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030”, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2022. Cùng với đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo cũng được tăng cường. Sở đã hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 2 hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổng hợp danh mục các đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Phát huy những kết quả đạt được, trong quý II-2022, Sở KH&CN tập trung tham mưu triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng, hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban hành Đề án về “Chương trình ứng dụng và phát triển KH&CN, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tham mưu tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về KH&CN và đổi mới sáng tạo giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ UBND tỉnh giao và 50 nhiệm vụ trọng tâm được ngành KH&CN xác lập đảm bảo đúng theo kế hoạch.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức...(23/09/2022 3:56 CH)

TB về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 2...(22/08/2022 10:06 SA)

Kế hoạch Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh...(08/08/2022 11:18 SA)

V/v Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định...(01/08/2022 9:45 SA)

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Quản lý và phát...(01/07/2022 11:07 SA)