43 người đang online
°

QĐ 32 - Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (KP Iso)

Đăng ngày 05 - 04 - 2022
Lượt xem: 93
100%

 


QD32-CONG-KHAI-DU-TOAN-Iso_dunglt-25-03-2022_11h17p57(25.03.2022_14h14p32)_signed.pdf

Tin liên quan

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính và...(13/09/2022 10:51 SA)

TB 473 - Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động năm 2021 (Trung tâm Thông tin-Ứng dụng Tiến bộ Khoa...(07/04/2022 2:56 CH)

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 2/2021 của Chi cục Tiêu...(09/07/2021 6:53 SA)

QD 76 - Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh...(10/06/2021 2:30 CH)

Về việc công bố công khai dự toán kinh phí thực hiện đề tài địa chí Ninh Thuận(07/04/2021 2:24 CH)

Tin mới nhất

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính và...(13/09/2022 10:51 SA)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh...(13/09/2022 10:57 SA)

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính và...(13/09/2022 10:50 SA)

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính- Chi...(13/09/2022 10:46 SA)

Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP sửa chữa hàng rào Chi cục)...(02/08/2022 11:06 SA)