10 người đang online
°

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính và Đào tạo -VP Sở) (QĐ 111)

Đăng ngày 13 - 09 - 2022
Lượt xem: 96
100%

 


111 - QDdutoan-VPS_dunglt-05-09-2022_16h36p26(05.09.2022_17h06p21)_signed.pdf

Tin liên quan

TB 473 - Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động năm 2021 (Trung tâm Thông tin-Ứng dụng Tiến bộ Khoa...(07/04/2022 2:56 CH)

QĐ 32 - Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh...(05/04/2022 10:01 SA)

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 2/2021 của Chi cục Tiêu...(09/07/2021 6:53 SA)

QD 76 - Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh...(10/06/2021 2:30 CH)

Về việc công bố công khai dự toán kinh phí thực hiện đề tài địa chí Ninh Thuận(07/04/2021 2:24 CH)

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh...(13/09/2022 10:57 SA)

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính và...(13/09/2022 10:50 SA)

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính- Chi...(13/09/2022 10:46 SA)

Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP sửa chữa hàng rào Chi cục)...(02/08/2022 11:06 SA)

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của Sở...(02/08/2022 11:05 SA)