10 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2022 (Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)

Đăng ngày 23 - 05 - 2022
Lượt xem: 17
100%

 

Thứ 2

GĐ họp HĐND tỉnh cả ngày

- Sáng: PGĐ Quang họp xét đề xuất về Chương trình NSCL

Thứ 3

- Sáng: GĐ, PGĐ Quang họp xét kiểm điểm CCVC

- Chiều: PGĐ Quang dự Hội thảo về dự án Măng tây

Thứ 4

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 5

- Chiều: Lãnh đạo Sở làm việc với Tỉnh ủy

Thứ 6

- Sáng: 

+ GĐ họp lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình KHCN
+ PGĐ Quang dự họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH tháng 5 tại UBND tỉnh

- Chiều: PGĐ Quang dự tập huấn về Truy xuất nguồn gốc

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2022 (Từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)(08/08/2022 10:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31/2022 (Từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)(01/08/2022 10:46 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30/2022 (Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2022)(25/07/2022 10:41 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2022 (Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022)(18/07/2022 2:19 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2022 (Từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022)(11/07/2022 2:06 CH)