59 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2022 (Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)

Đăng ngày 23 - 05 - 2022
Lượt xem: 63
100%

 

Thứ 2

GĐ họp HĐND tỉnh cả ngày

- Sáng: PGĐ Quang họp xét đề xuất về Chương trình NSCL

Thứ 3

- Sáng: GĐ, PGĐ Quang họp xét kiểm điểm CCVC

- Chiều: PGĐ Quang dự Hội thảo về dự án Măng tây

Thứ 4

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 5

- Chiều: Lãnh đạo Sở làm việc với Tỉnh ủy

Thứ 6

- Sáng: 

+ GĐ họp lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình KHCN
+ PGĐ Quang dự họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH tháng 5 tại UBND tỉnh

- Chiều: PGĐ Quang dự tập huấn về Truy xuất nguồn gốc

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2023 (Từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2023)(06/06/2023 2:28 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2023 (Từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2023)(06/06/2023 2:34 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2023 (Từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)(23/05/2023 4:23 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2023 (Từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)(18/05/2023 1:12 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2023 (Từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2023)(09/05/2023 4:34 CH)