8 người đang online
°

TB Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Đăng ngày 21 - 06 - 2022
Lượt xem: 13
100%

 


B 829-TBketquatuyenchon-chuoi-MT-Toi.pdf

Tin liên quan

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh...(21/03/2022 4:37 CH)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh...(21/03/2022 4:37 CH)

Sở Khoa học và Công nghệ: Nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan có đủ năng lực vận...(11/01/2022 8:40 SA)

TB1533-Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(08/12/2021 6:50 CH)

TB 1336 - Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(04/11/2021 6:49 CH)

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(29/10/2021 6:49 CH)