58 người đang online
°

KH Triển khai các giải pháp đột phá khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm ổn định và bền vững các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI của tỉnh năm 2022 thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ (KH 1130)

Đăng ngày 16 - 08 - 2022
Lượt xem: 129
100%

 


1130 - Ke-hoach-trien-khai-cac-Bo-Chi-so_quangnt-15-08-2022_22h19p25(16.08.2022_07h54p21)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận(01/06/2023 10:50 SA)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(01/06/2023 10:38 SA)

Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác(01/06/2023 10:36 SA)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và...(01/06/2023 10:34 SA)

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ(01/06/2023 10:33 SA)