53 người đang online
°

QĐ Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự nguồn nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031 các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (QĐ 101-2022)

Đăng ngày 22 - 08 - 2022
Lượt xem: 81
100%

 


QD-cong-nhan-quy-hoach_101-2022.pdf | KEm 101-2022.xlsx

Tin liên quan

Tin mới nhất

BÁO CÁO Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” theo quy định của Luật Phòng,...(02/06/2023 3:41 CH)

V/v triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022.(02/06/2023 3:40 CH)

THÔNG BÁO Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022(02/06/2023 3:39 CH)

V/v triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ(01/06/2023 10:53 SA)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ...(01/06/2023 10:53 SA)