41 người đang online
°

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 05 - 09 - 2022
Lượt xem: 128
100%

 

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

        Thực hiện Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND  ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
         Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh sách Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở như sau:

1. Họ và tên: Lê Tiến Dũng

2. Chức vụ: Giám đốc Sở

3. Số điện thoại: 0907658769

4. Email: ltdung@ninhthuan.gov.vn

Tin liên quan

V/v Triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải...(11/08/2021 5:12 CH)

KH Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH 60)(14/01/2021 7:43 SA)

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giáthủ tục hành chính năm 2021 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH 31)(07/01/2021 7:49 SA)

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (KH 1276)(10/11/2020 7:46 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Khoa...(01/11/2022 9:18 SA)

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (KH 1274)(13/09/2022 11:03 SA)

TB Về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính...(23/08/2022 8:40 SA)

KH Triển khai các giải pháp đột phá khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm ổn định và bền vững các...(16/08/2022 9:19 SA)

Báo cáo cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 (BC 797)(02/08/2022 11:19 SA)