8 người đang online
°

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 05 - 09 - 2022
Lượt xem: 230
100%

 

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

        Thực hiện Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND  ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
         Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh sách Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở như sau:

1. Họ và tên: Lê Tiến Dũng

2. Chức vụ: Giám đốc Sở

3. Số điện thoại: 0907658769

4. Email: ltdung@ninhthuan.gov.vn

Tin liên quan

V/v Triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải...(11/08/2021 5:12 CH)

KH Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH 60)(14/01/2021 7:43 SA)

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giáthủ tục hành chính năm 2021 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH 31)(07/01/2021 7:49 SA)

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (KH 1276)(10/11/2020 7:46 SA)

Tin mới nhất

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận(01/06/2023 10:50 SA)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(01/06/2023 10:38 SA)

Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác(01/06/2023 10:36 SA)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và...(01/06/2023 10:34 SA)

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ(01/06/2023 10:33 SA)