49 người đang online
°

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030"

Đăng ngày 24 - 02 - 2023
Lượt xem: 143
100%

 

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-BKHCN về Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030", thay mặt Bộ trưởng, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã ký ban hành ngày 17/02/2023.

Chương trình đã đề ra 03 mục tiêu: (1) Nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phục vụ nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, tính cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường; (2) Hình thành mạng lưới đối tác công nghệ quốc tế đáp ứng nhu cầu chuyển giao công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; hình thành cơ sở dữ liệu về nhu cầu công nghệ trong nước, nguồn cung công nghệ/chuyên gia công nghệ nước ngoài, đối tác công nghệ quốc tế, các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ nước ngoài; triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nâng cao năng lực giải mã công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; (3) Thúc đẩy kết nối, liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong nước với các địa phương nước ngoài thông qua hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho vùng, quốc gia; và 05 nội dung thực hiện: (1) Nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; (2) Hỗ trợ nâng cao năng lực tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; (3) Xây dựng, duy trì, khai thác mạng lưới tìm kiếm và cơ sở dữ liệu công nghệ nước ngoài; (4) Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện dự án chuyển giao, giải mã, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; (5) Hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Ngoài ra, Chương trình còn đưa ra các sản phẩm khoa học dự kiến, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.


QD 168.pdf

Tin liên quan

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 3...(10/08/2023 8:45 SA)

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ(27/07/2023 3:36 CH)

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ UBND TỈNH NINH THUẬN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA...(19/06/2023 3:46 CH)

ĐỒNG CHÍ HUỲNH THÀNH ĐẠT, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG...(17/06/2023 5:02 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ...(18/05/2023 1:06 CH)

Tin mới nhất

QĐ Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (QĐ 117)(18/09/2023 3:30 CH)

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 3...(10/08/2023 8:45 SA)

TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO...(08/08/2023 8:26 SA)

THÔNG BÁO Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh...(07/08/2023 4:27 CH)

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ(27/07/2023 3:36 CH)