83 người đang online
°

Kế hoạch tiến hành thanh tra theo QĐ số 112/QĐ-SKHCN ngày 06/9/2022

Đăng ngày 07 - 09 - 2022
Lượt xem: 37
100%

 


KH THANH TRA.pdf

Tin liên quan

Về việc ban hành kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ...(09/12/2020 9:54 SA)

Kết luận Thanh tra về Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân(02/11/2020 6:57 SA)

Kết luận Thanh tra về thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng...(19/02/2020 6:57 SA)

Tin mới nhất

KẾT LUẬN THANH TRA Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham...(09/05/2023 3:56 CH)

Báo cáo Kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022(29/12/2022 2:21 CH)

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục TCĐLCL (KL 09)(03/10/2022 11:39 SA)

Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác PCTN đối với TT Thông...(17/09/2022 2:19 CH)

KH tiến hành thanh tra theo Quyết định số 102/QĐ-SKHCN ngày 23/8/2022(24/08/2022 11:42 SA)