12 người đang online
°

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục TCĐLCL (KL 09)

Đăng ngày 03 - 10 - 2022
Lượt xem: 160
100%

 


KL 09.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾT LUẬN THANH TRA Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham...(09/05/2023 3:56 CH)

Báo cáo Kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022(29/12/2022 2:21 CH)

Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác PCTN đối với TT Thông...(17/09/2022 2:19 CH)

Kế hoạch tiến hành thanh tra theo QĐ số 112/QĐ-SKHCN ngày 06/9/2022(07/09/2022 11:37 SA)

KH tiến hành thanh tra theo Quyết định số 102/QĐ-SKHCN ngày 23/8/2022(24/08/2022 11:42 SA)