32 người đang online
°

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 01 - 06 - 2023
Lượt xem: 34
100%

 


2.-Ke-hoach-thi-dua-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022_dunglt-05-01-2022_17h46p43(06.01.2022_08h15p59)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận(01/06/2023 10:50 SA)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(01/06/2023 10:38 SA)

Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác(01/06/2023 10:36 SA)

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ(01/06/2023 10:33 SA)

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Khoa...(01/11/2022 9:18 SA)