10 người đang online
°

Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 13 - 09 - 2021
Lượt xem: 417
100%

 


- Báo cáo kèm theo tại đây.

- Phụ lục kèm theo tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra Sở Khoa học và...(17/02/2022 10:11 SA)

Về việc ban hành kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ...(09/12/2020 9:54 SA)

Kết luận Thanh tra về Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân(02/11/2020 6:57 SA)

Kết luận Thanh tra về Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống...(04/08/2020 6:57 SA)

Kết luận thanh tra Chuyên ngành về đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ (Kết...(07/07/2020 6:00 SA)