0 người đang online
°

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh

Đăng ngày 01 - 06 - 2021
Lượt xem: 23
100%

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị có ý kiến về các dự thảo, kèm theo như sau:

1. Công văn lấy ý kiến, tại đây;

2. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại đây;

3. Dự thảo Đề án k
iện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức,
biên chế, tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng dụng và...(13/05/2022 4:27 CH)

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng, chuyển giao, nhân...(21/03/2022 4:42 CH)

Lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình ứng...(21/02/2022 2:30 CH)

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt...(21/09/2020 6:16 SA)

Lấy ý kiến nhân dân góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận Nhiệm kỳ 2020-2025(14/05/2020 5:47 SA)