16 người đang online
°

Phát động phong trào thi đua công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 21 - 03 - 2022
Lượt xem: 182
100%

 


KH345-Ke-hoach-thi-dua-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022-Lan-2.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận(01/06/2023 10:50 SA)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(01/06/2023 10:38 SA)

Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác(01/06/2023 10:36 SA)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và...(01/06/2023 10:34 SA)

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ(01/06/2023 10:33 SA)