14 người đang online
°

Về việc ban hành kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (QĐ 183)

Đăng ngày 09 - 12 - 2020
Lượt xem: 298
100%

 


QD 183-KH Thanh tra 2021.pdf | KEM 183.pdf

Tin liên quan

Kết luận Thanh tra về Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân(02/11/2020 6:57 SA)

Kết luận Thanh tra về thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng...(19/02/2020 6:57 SA)

Tin mới nhất

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra Sở Khoa học và...(17/02/2022 10:11 SA)

Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(13/09/2021 6:47 CH)

Kết luận Thanh tra về Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân(02/11/2020 6:57 SA)

Kết luận Thanh tra về Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống...(04/08/2020 6:57 SA)

Kết luận thanh tra Chuyên ngành về đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ (Kết...(07/07/2020 6:00 SA)