3 người đang online
°

NHỮNG ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP KH&CN

Đăng ngày 13 - 06 - 2022
Lượt xem: 17
100%

 

1. NHỮNG ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP KH&CN
Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 trong đó hàng loạt chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được thực hiện từ ngày 20/3/2019, cụ thể:  
Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Thu nhập của doanh nghiệp khoa học công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:
– Được miễn thuế 04 năm đầu thành lập, và
– Giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
Điều kiện để được hưởng ưu đãi trên là doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.
Các tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…là một trong những kết quả hình thành từ hoạt động nghiên cứu KH&CN cũng là một tiêu chí xét công nhận doanh nghiệp KH&CN.
Ưu đãi tín dụng
Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học công được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Doanh nghiệp khoa học công nghệ có tài sản thế chấp được hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại thực hiện cho vay.


2. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ pháp lý:
Việc đăng ký chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN cho các cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
- Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ; 
- Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/01/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học công nghệ;
- Thông tư 03/2021/TT-BTC ngày 11/02/2021 Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
- Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.
Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN:
- Doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN khi đáp ứng các điều kiện sau:
+ Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;
+ Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận.
+ Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.
- Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019/NĐ-CP được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP);
- Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực), thuộc một trong các văn bản sau:
+ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
+ Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;
+ Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng;
+ Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;
+ Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;
+ Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.
- Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công...(31/05/2022 4:07 CH)