100 người đang online
°

Kế hoạch Nâng cao chỉ số thành phần “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” trong Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH 1034)

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
Lượt xem: 102
100%

 


034 - Ke-hoach-nang-cao-chi-so-thanh-phan-PCI-2022-SKHCN.pdf

Tin liên quan

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển...(22/08/2022 10:54 SA)

QUY CHẾ PHỐI HỢP giữa Sở Khoa học&Công Nghệ và Hội doanh nhân trẻ tỉnh về hoạt động khoa học,...(01/08/2022 9:55 SA)

Mời tham gia Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại thành phố Nha Trang(12/07/2022 10:51 SA)

NHỮNG ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP KH&CN(13/06/2022 9:46 SA)

Tin mới nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển...(22/08/2022 10:54 SA)

V/v mời tham dự Vietnam Startup Day 2022 (CV 64)(02/08/2022 2:55 CH)

QUY CHẾ PHỐI HỢP giữa Sở Khoa học&Công Nghệ và Hội doanh nhân trẻ tỉnh về hoạt động khoa học,...(01/08/2022 9:55 SA)

Mời tham gia Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại thành phố Nha Trang(12/07/2022 10:51 SA)

NHỮNG ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP KH&CN(13/06/2022 9:46 SA)