47 người đang online
°

QUY CHẾ PHỐI HỢP giữa Sở Khoa học&Công Nghệ và Hội doanh nhân trẻ tỉnh về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (QC 1000)

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
Lượt xem: 117
100%

 


000 - Quy che phoi hop.pdf

Tin liên quan

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển...(22/08/2022 10:54 SA)

Kế hoạch Nâng cao chỉ số thành phần “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” trong Chỉ số năng lực canh...(01/08/2022 9:48 SA)

Mời tham gia Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại thành phố Nha Trang(12/07/2022 10:51 SA)

NHỮNG ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP KH&CN(13/06/2022 9:46 SA)

Tin mới nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển...(22/08/2022 10:54 SA)

V/v mời tham dự Vietnam Startup Day 2022 (CV 64)(02/08/2022 2:55 CH)

Kế hoạch Nâng cao chỉ số thành phần “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” trong Chỉ số năng lực canh...(01/08/2022 9:48 SA)

Mời tham gia Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại thành phố Nha Trang(12/07/2022 10:51 SA)

NHỮNG ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP KH&CN(13/06/2022 9:46 SA)