64 người đang online
°

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, lĩnh vực Sở hữu trí tuệ năm 2023 (TB 625)

Đăng ngày 21 - 04 - 2023
Lượt xem: 222
100%

 


TB 625 - TBtuyenchon-SHTT-2023_quangnt-21-04-2023_14h27p04(21.04.2023_14h38p00)_signed.pdf | Danh-muc-nhiem-vu-SHTT-2023_nhutnd-21-04-2023_14h19p02.docx | QD 513.pdf | Kem 513-DANH MUC.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nhiệm vụ...(23/08/2023 10:36 SA)

TB Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề Tài dê)(23/08/2023 10:35 SA)

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh,...(28/06/2023 3:32 CH)

KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(02/03/2023 10:56 SA)

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lĩnh...(24/11/2022 10:36 SA)