1 người đang online
°

THÔNG BÁO Kết quả đánh giá Chương trình hành động xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đăng ngày 07 - 02 - 2022
Lượt xem: 79
100%

 


TB31-KET-QUA-DANH-GIA-CTHD_NHUT-TDC.pdf

Tin liên quan

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Khoa học và Công nghệ (QĐ 127)(19/08/2021 6:58 SA)

QĐ về việc phê duyệt quy hoạch dự nguồn các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Lãnh...(20/04/2021 5:17 CH)

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020 đối với người có phụ cấp chức vụ...(20/04/2021 2:19 CH)

Về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 (QĐ 31)(01/03/2021 3:39 CH)

Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc lĩnh vực khoa học và...(17/12/2019 7:00 SA)

Tin mới nhất

Thông báo về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2022(17/06/2022 3:57 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 (KH 594)(01/06/2022 5:12 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động, biệt phái công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 (KH 174)(01/06/2022 5:10 CH)

V/v đề nghị điều động công chức từ Sở Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn...(01/06/2022 5:08 CH)

V/v Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác (CV 651)(01/06/2022 5:06 CH)