25 người đang online
°

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm nguyên vật liệu thực hiện nhiệm vụ: Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen Bò tót lai F1 giữa bò cái nhà (Boc Taurus) và bò tót đực (Boc gaurus) giai đoạn 2021-2025 (QĐ 113)

Đăng ngày 13 - 09 - 2022
Lượt xem: 56
100%

 


113 - Quyet-dinh-phe-duyet-KHLCNTFis_dunglt-06-09-2022_16h19p36(06.09.2022_16h37p01)_signed.pdf

Tin liên quan

Về việc chỉ định thầu gói thầu số 03-Giám sát thi công xây lắp công trình Sửa chữa hàng rào bảo...(13/09/2022 10:58 SA)

Thông báo tài liệu phục vụ sơ tuyển công chức năm 2022 (TB 1020)(01/08/2022 9:40 SA)

Thông báo về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2022 (TB 814)(17/06/2022 3:57 CH)

THÔNG BÁO Kết quả đánh giá Chương trình hành động xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung...(07/02/2022 9:59 SA)

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Khoa học và Công nghệ (QĐ 127)(19/08/2021 6:58 SA)

Tin mới nhất

Về việc chỉ định thầu gói thầu số 03-Giám sát thi công xây lắp công trình Sửa chữa hàng rào bảo...(13/09/2022 10:58 SA)

Về việc chỉ định thầu gói thầu số 04-Thi công xây lắp công trình Sửa chữa hàng rào bảo vệ trụ...(13/09/2022 10:59 SA)

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:” Thiết kế giao diện (Dashboard) quản trị...(13/09/2022 10:45 SA)

V/v đề nghị tiếp nhận viên chức vào công chức (CV 1176)(24/08/2022 9:40 SA)

QĐ Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự nguồn nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026 –...(22/08/2022 9:02 SA)