9 người đang online
°

Thông báo về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2022

Đăng ngày 17 - 06 - 2022
Lượt xem: 18
100%

 


TB 814 - Thong-bao-so-tuyen-cong-chuc-883_quangnt-17-06-2022_09h50p26(17.06.2022_09h56p40)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 (KH 594)(01/06/2022 5:12 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động, biệt phái công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 (KH 174)(01/06/2022 5:10 CH)

V/v đề nghị điều động công chức từ Sở Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn...(01/06/2022 5:08 CH)

V/v Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác (CV 651)(01/06/2022 5:06 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động ông Nguyễn Hoài Quốc, chuyên viên Thanh tra Sở đến nhận nhiệm vụ tại...(01/06/2022 5:05 CH)