109 người đang online
°

Thông báo về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2022 (TB 814)

Đăng ngày 17 - 06 - 2022
Lượt xem: 203
100%

 


TB 814 - Thong-bao-so-tuyen-cong-chuc-883_quangnt-17-06-2022_09h50p26(17.06.2022_09h56p40)_signed.pdf

Tin liên quan

BÁO CÁO Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022(11/05/2023 5:12 CH)

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm nguyên vật liệu thực hiện nhiệm vụ: Bảo...(13/09/2022 10:56 SA)

Về việc chỉ định thầu gói thầu số 03-Giám sát thi công xây lắp công trình Sửa chữa hàng rào bảo...(13/09/2022 10:58 SA)

Thông báo tài liệu phục vụ sơ tuyển công chức năm 2022 (TB 1020)(01/08/2022 9:40 SA)

THÔNG BÁO Kết quả đánh giá Chương trình hành động xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung...(07/02/2022 9:59 SA)

Tin mới nhất

BÁO CÁO Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” theo quy định của Luật Phòng,...(02/06/2023 3:41 CH)

V/v triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022.(02/06/2023 3:40 CH)

THÔNG BÁO Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022(02/06/2023 3:39 CH)

V/v triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ(01/06/2023 10:53 SA)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ...(01/06/2023 10:53 SA)