36 người đang online
°

Thông báo tài liệu phục vụ sơ tuyển công chức năm 2022 (TB 1020)

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
Lượt xem: 134
100%

 


TB 1020 - TB-tai-lieu-phuc-vu-buoi-so-tuyen_dunglt-28-07-2022_11h24p53(28.07.2022_16h52p38)_signed.pdf

Tin liên quan

BÁO CÁO Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022(11/05/2023 5:12 CH)

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm nguyên vật liệu thực hiện nhiệm vụ: Bảo...(13/09/2022 10:56 SA)

Về việc chỉ định thầu gói thầu số 03-Giám sát thi công xây lắp công trình Sửa chữa hàng rào bảo...(13/09/2022 10:58 SA)

Thông báo về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2022 (TB 814)(17/06/2022 3:57 CH)

THÔNG BÁO Kết quả đánh giá Chương trình hành động xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung...(07/02/2022 9:59 SA)

Tin mới nhất

Thông báo Về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2024 (23/01/2024 1:09 CH)

KẾ HOẠCH Sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức năm 2024(19/01/2024 4:06 CH)

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023. (19/01/2024 3:48 CH)

KH Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 15/KL-TTT, ngày 30/10/2023 của Thanh tra tỉnh(22/11/2023 8:19 SA)

KẾT LUẬN THANH TRA Trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo...(22/11/2023 8:17 SA)