21 người đang online
°

NGHIỆM THU CẤP TỈNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI

Đăng ngày 23 - 03 - 2022
Lượt xem: 144
100%

Ngày 17/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện dự án do trung ương quản lý thuộc chương trình nông thôn miền núi đối với dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận”. Hội đồng do Ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Dự án do Trung tâm Khuyến nông tỉnh là đơn vị chủ trì thực hiện, chủ nhiệm dự án là BSTY.  Nguyễn Tin và Trung tâm Công nghệ sinh học Chăn nuôi thuộc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ là tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ. Dự án được thực hiện từ tháng 42 tháng, từ tháng 8/2018 đến tháng 01/2022.

Sau 42 tháng triển khai thực hiện, dự án đã hoàn thành 100% các nội dung, một số nội dung vượt chỉ tiêu so với thuyết minh và hợp đồng, cụ thể như sau:

- Đã xây dựng được 03 mô hình (mô hình chăn nuôi bò thuần hướng thịt, mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt, mô hình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ VA-06 và sả lá lớn làm thức ăn cho bò) đạt kết quả vượt chỉ tiêu so với kế hoạch dự án đề ra về cả số lượng và chất lượng:

+ Mô hình chăn nuôi bò thuần hướng thịt có số bê sinh ra còn sống 29/30 con, đạt 138,1% so với kế hoạch (21/30 con).

+ Mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt: (i) phối giống trực tiếp: số bê  sinh ra còn sống 199/240, đạt 118,5 % so với kế hoạch (168/240 con); (ii) thụ tinh nhân tạo: số bê sinh ra còn sống 237/260, đạt 130,2% so với kế hoạch (182/260con).

+ Mô hình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ làm thức ăn cho bò: (i) trồng cỏ được 06/06 ha, đạt 100% so với kế hoạch; năng suất cỏ VA06 đạt 336,5 tấn/ha/năm (trên 300 tấn/ha/năm); năng suất cỏ Sả lá lớn đạt 258,5 tấn/ha/năm (trên 200 tấn/ha/năm); (ii) chế biến thức ăn được 60/60 tấn, đạt 100%, thức ăn chế biến có thời gian bảo quản trên 5 tháng và các chỉ tiêu cảm quan đạt yêu cầu của thức ăn ủ chua.

- Dự án đào tạo đã đào tạo được 06 kỹ thuật viên về kỹ thuật TTNT bò, kỹ thuật chăn nuôi thú y bò thịt, trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến thức ăn thô cho bò; tập huấn cho 200 lượt nông dân áp dụng các quy trình kỹ thuật chăn bò vào thực tế chăn nuôi tại địa phương.

- Hiệu quả kinh tế của các hộ tham gia dự án tăng từ 10-30%, so với chăn nuôi truyền thống.

- Dự án cải tạo đàn bò rất thiết thực đối với tỉnh Ninh Thuận, là địa phương trong khu vực có tỷ lệ Sind hóa đàn bò thấp nhất. Dự án tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất, góp phần gia tăng tỷ lệ bò lai tại địa bàn triển khai và được nhân ra diện rộng thông qua hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Mỗi đối tượng tham gia hưởng lợi từ dự án sẽ là những nhân tố góp phần lan tỏa tính hiệu quả của dự án ra cộng đồng, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng giá trị gia tăng, hiệu quả và thu nhập cho nông dân. Đặc biệt là tại vùng miền núi và dân tộc thiểu số.

Dự án được Hội đồng Khoa học và Công nghệ thống nhất đánh giá, nghiệm thu xếp loại xuất sắc./.

Tin liên quan

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Quản lý và phát...(01/07/2022 11:07 SA)

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh(01/07/2022 10:37 SA)

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu nhân giống và phát...(24/06/2022 2:58 CH)

Kiểm tra tiến độ Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại...(24/06/2022 2:50 CH)

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ(05/04/2022 2:07 CH)

Tin mới nhất

Về việc đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức...(23/09/2022 3:56 CH)

TB về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 2...(22/08/2022 10:06 SA)

Kế hoạch Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh...(08/08/2022 11:18 SA)

V/v Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định...(01/08/2022 9:45 SA)

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Quản lý và phát...(01/07/2022 11:07 SA)