89 người đang online
°

Kiểm tra tiến độ Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận”

Đăng ngày 24 - 06 - 2022
Lượt xem: 31
100%

 

Được sự ủy quyền của Văn phòng Chương trình Nông thôn Miền núi, Sở khoa và Công nghệ Ninh Thuận tổ chức đoàn kiểm tra đối với dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận” thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung tâm Khuyến nông chủ trì, Ông Nguyễn Tin là chủ nhiệm dự án, Trung tâm Công nghệ sinh học chăn nuôi thuộc Phân Viện Chăn nuôi Nam bộ là tổ chức hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho dự án.

Đoàn tiến hành kiểm tra các điểm triển khai mô hình chăn nuôi bò thuần hướng thịt, bò lai hướng thịt và bò đực giống tại các hộ tham gia mô hình ở các xã An Hải, huyện Ninh Phước, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái.

Đến thời điểm kiểm tra bò cái giống, bò đực giống phát triển và khả năng sinh sản tốt; các bê con được sinh sản từ bò cái giống và bò cái địa phương (được phối giống trực tiếp với bò đực giống hay thụ tinh nhân tạo) phát triển tốt. Các hộ tham gia các mô hình trên đã thực hiện đúng với cam kết tiếp tục nuôi và làm mô hình điểm để nhân rộng mô hình.

          Đoàn kiểm tra đánh giá các nội dung triển khai của dự án đã đảm bảo đúng yêu cầu của thuyết minh đã được duyệt. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục theo dõi các mô hình, đẩy nhanh việc thanh quyết toán và hoàn thành các báo cáo để tiến hành nghiệm thu dự án cấp tỉnh, cấp bộ theo quy định.

Tin liên quan

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Quản lý và phát...(01/07/2022 11:07 SA)

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh(01/07/2022 10:37 SA)

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu nhân giống và phát...(24/06/2022 2:58 CH)

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ(05/04/2022 2:07 CH)

NGHIỆM THU CẤP TỈNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN...(23/03/2022 1:57 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh...(08/08/2022 11:18 SA)

V/v Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định...(01/08/2022 9:45 SA)

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Quản lý và phát...(01/07/2022 11:07 SA)

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh(01/07/2022 10:37 SA)

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu nhân giống và phát...(24/06/2022 2:58 CH)