5 người đang online
°

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu nhân giống và phát triển các sản phẩm từ hạt “Chuối cô đơn” tỉnh Ninh Thuận”

Đăng ngày 24 - 06 - 2022
Lượt xem: 55
100%

 

     Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Ninh Thuận do ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Sở làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ đề tài “Nghiên cứu nhân giống và phát triển các sản phẩm từ hạt “Chuối cô đơn” tỉnh Ninh Thuận”.


     Đề tài do ThS. Lý Hải Triều làm chủ nhiệm. Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. HCM chủ trì thực hiện. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng chuyên môn của Sở KH&CN.
 


     Qua báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế cho thấy đến thời điểm kiểm tra, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đề tải, đến nay các nội dung, công việc đã cơ bản hoàn thành theo thuyết minh, dự toán đã được duyệt.


     Cơ quan chủ trì đã triển khai thực hiện nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến tỉ lệ nảy mầm của hạt giống Chuối cô đơn; Nghiên cứu ảnh hưởng của NAA đến khả năng ra rễ của chuối in vitro; Sản xuất 400 cây chuối và trồng thử nghiệm ra ngoài vườn ươm; Xây dựng mô hình trồng theo hướng làm nguyên liệu cho sản xuất dược liệu tại thôn Mã Tiền, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái; Phân lập và xác định cấu trúc hợp chất trong nguyên liệu hạt Chuối cô đơn làm chất đánh dấu; Khảo sát độc tính cấp đường uống của cao chiết và rượu ngâm từ hạt Chuối cô đơn tỉnh Ninh Thuận.

 

Tin liên quan

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Quản lý và phát...(01/07/2022 11:07 SA)

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh(01/07/2022 10:37 SA)

Kiểm tra tiến độ Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại...(24/06/2022 2:50 CH)

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ(05/04/2022 2:07 CH)

NGHIỆM THU CẤP TỈNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN...(23/03/2022 1:57 CH)

Tin mới nhất

V/v Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định...(01/08/2022 9:45 SA)

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Quản lý và phát...(01/07/2022 11:07 SA)

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh(01/07/2022 10:37 SA)

Kiểm tra tiến độ Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại...(24/06/2022 2:50 CH)

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ(05/04/2022 2:07 CH)